Slovensko - Krajina vína - Malokarpatská vinařská oblast

Malokarpatská vinařská oblast

Víno a vinice mají v Malých Karpatech dlouhou historii. Vinaři z Malokarpatských vinných sklepů dodávaly vína na stůl rakousko-uherských panovníků, slavné Marie Terezie, britským monarchům, ale především potěšily milovníky vína od nepaměti po celé Evropě a zahraničí.

Malokarpatská oblast patří mezi nejstarší a nejvýznamnější oblasti na Slovensku. Nejstarší archeologické nálezy např. (keltské hradiště Molpír u Smolenic) dokládají pěstování révy vinné keltskými kmeny v Malokarpatské vinařské oblasti (v 7.-6. století před Kristem). Víno se tedy v okolí Malých Karpát pěstuje již více než 2700 let.

Předpokládá se, že šlechtěné odrůdy révy vinné se na území Slovenska dostaly v době Římské říše. Díky Římanům se na Slovensku rozšířily šlechtěné odrůdy révy z území římské Panonie za vlády Marca Aurelia Proba (2. století po Kristu).

Velký vliv na vinařství v malokarpatské oblasti měli také němečtí přistěhovalci, kteří navázali na starší domácí vinařskou tradici. Vinařství v tomto období bylo značně poškozeno vpády Tatarů. S pomocí německých vinařů bylo vinařství obnoveno a zdokonaleno.

Pro oblast Malých Karpat je typický městský typ vinařství (hroznové víno se vozí do města, kde se "prešuje" - lisuje a víno se následně zpracovává ve sklepě - "pivnici" na skvělé víno). 

V minulosti bylo běžné, že typické stavby ve tvaru L nebo U umožňovaly v krátkém předním průjezdu výčep vína.

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Bratislava – Rača: bohatá historie lahodných chutí

Přijďte objevit tajemství vinohradů Rače, které sahají až do dob římské říše. Procestujte éru středověku, kdy klášterům a šlechtickým rodinám dominovala vášeň pro vinnou révu, až po moderní éru, kde lokální vinice jako Šinweg, Longtál, Tále, Komandle, Mautnáre a Vajspetre vedou cestu k výrobě vysoko kvalitních vín. 

Užijte si degustace, prohlídky vinic a nezapomenutelné zážitky, které Rača nabízí. Přijďte ochutnat historii v každém doušku a staňte se součástí příběhu Račanského vína! 


Svätý Jur: Klenot vinohradnické tradice

Městečko Svätý Jur ležící pod svahy úrodných vinohradů nedaleko Bratislavy za posledních pár let zažívá mimořádný zájem milovníků vína, historie a turistiky. Jeho malebné historické jádro, nádherně zrekonstruované památky, pestrá nabídka lokální gastronomie, ochutnávky u místních vinařů a množství turistických cílů v okolí – to vše můžete prožít i vy pod ochranou patrona Juranov – svatého Juraje.

Území Svätého Jura bylo sporadicky osídleno již v období před narozením Krista. Prvním větším objevem z našeho letopočtu je nález velkomoravského hradiska, které bylo vybudováno v druhé polovině 9. a na začátku 10. století. Na místě známém jako Neštich žili Slované, ale zdá se, že osídlení této oblasti sahá až do počátku střední doby bronzové.

 

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Svätý Jur je již dlouhou dobu spojován s výrobou vína, což dokládají záznamy již z roku 1209. Městečko prošlo různými historickými etapami, během nichž se snažilo vymanit se z poddanství, bojovalo proti nepřátelským vojskům i s přírodními živly. Boj Svätého Jura za plnoprávnost skončil až v roce 1647, kdy ho Ferdinand III. povýšil na stav svobodných královských měst. Vinohradníkům se významně dařilo v době, kdy Turci obsadili jih, což vedlo ke změnám na trhu s vínem. V 18. století zažil Svatý Jur rozkvět, když se stal jedním z nejvýznamnějších vinařských regionů v Uhrách. Vinohradnictví dnes opět zažívá svůj rozkvět.

 

Městečko s částí zachovaných hradeb městského opevnění je poseto památkami. Nejzachovalejším vinohradnickým městečkem na Slovensku a jeho okolím vás provede Svätojurský naučný chodník, skládající se z dvou částí: městského a přírodního okruhu. Během vaší návštěvy nebudete mít nouzi ani o výbornou gastronomii, drobné sladké pochoutky od cukrářů nebo tradiční degustace vín ve svätojurských pivnicích.

 

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Dubovský & Grančič

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Adresa: Zuby 3, 900 21 Svätý Jur www.dubovskygrancic.sk
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Otevírací doba: Po - Pá: 9:00 - 18:00, So: 10:00 - 14:00
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Telefon: +421 905 607 379
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Platba kartou: Ano
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Stavte se taky ve vinařství:


Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Limbach


díky svému nádhernému okolí patří mezi nejkrásnější vesnice pod Malými Karpaty. Bezprostřední blízkost lesů, turistických stezek, luk a samozřejmě vinic nabízí obrovské možnosti pro relaxaci a sportovní aktivity. V kombinaci s tradicí výroby vynikajícího vína je Limbach atraktivním místem pro návštěvníky a turisty.

V roce 1343 se v okolí potoka v lesích nad dnešním Limbachem, nad Limbašským jezerem v údolí Slunečné údolí usídlili královští baníci, kteří hledali v lokalitě Korenný vrch cenné kovy. Následně vzniklo mezi Račím potokem a Limbašským potokem (Altbach) osídlení jako dolní vinařsko-dřevařská vesnice Limpach. 

Dochován je nápis "Limpach pri Pezinku" s vyobrazením stromu limby a tří potoků Limbachu - Krebsenbach, Mülbach a Altbach. Později osídlili Limbach němečtí vinaři, kteří přinesli svůj právní systém, nové technologie v řemeslech a pěstování. Stejně tak rozšířili kvalitní odrůdy vinné révy a vinařskou kulturu. Koncem 19. století bylo v Limbachu 895 obyvatel ve 167 domech. Za domy vznikly vinice s německými názvy: "Machergut", "Mittelberg", "Hasensprung".

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Stavte se taky ve vinařství:


Pezinok


Území, na kterém se dnes rozkládá město Pezinok (25 km severně od Bratislavy), je poprvé zmíněno v listině z roku 1208 jako "terra Bozin". V následujících stoletích se město postupně změnilo z banské osady na vinohradnické městečko. 

Pezinok v roce 1208 přešel z majetku hradu Bratislava do majetku nitrianského župana Tomáše z rodu Hunt-Poznanovců, předka linie hrabat ze Svätého Jura a Pezinka, kterým patřil do vyhynutí rodu v 2. čtvrtině 16. století.

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast
Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

V druhé polovině 13. století jsou doloženy místní vinice, v 15. a na počátku 16. století se sem usazují němečtí osadníci, kteří navázali na starší domácí vinařskou tradici.

Snaha měšťanů a obyvatel Pezinka o získání práv svobodného královského města vyvrcholila 14. června 1647, kdy král Ferdinand II. udělil Pezinku tato privilegia. Obyvatelé byli vinohradníci, řemeslníci se zabývali i obchodem a baníctvím. V 14. století se v okolí těžilo zlato, později bylo v Pezinku sídlo banského soudu. V 17. - 18. století zažíval Pezinok svůj největší rozmach a patřil mezi nejbohatší města Uherska. Jeho sláva a bohatství bylo založeno na produkci kvalitních vín. 

Význam Pezinka vzrostl v polovině 19. století připojením na železniční trať z Bratislavy do Trnavy a obnovením těžby zlata v okolí.

Dnes je Pezinok moderním okresním městem s vybudovaným průmyslem, kvalitní vinohradnickou a vinařskou produkcí, rozvinutým obchodem a zajímavými historickými památkami.

Pro město je charakteristické historické centrum s typickými měšťanskými domy, ulicemi v pravidelném síťovém půdorysu a zbytky původních hradeb. K nejvýznamnějším kulturně historickým památkám patří zámek z 13. století, 4 historicky i architektonicky cenné kostely a renesanční radnice.

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Viničné

 


Vinosady

 

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Modra

 

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Slovensko - krajina vína - Malokarpatská oblast

Šenkvice

 

Foto: Stanislav Jendek

Zpět do obchodu